Update 1 BG Tiel

Geen zondagse samenkomsten i.v.m. corona virus

In de laatste gemeentebrief hebben we het al aangekondigd dat we jullie op de hoogte zouden houden zo gauw er nieuwe berichten vanuit de overheid zouden komen. We gaan ervan uit dat jullie daar allemaal bekend mee zijn en dat in ieder geval tot 6 april van alles stil ligt.

Dat betekend dat de samenkomsten van 22, 29 maart en 5 april niet doorgaan. Daarna kijken we weer wat de richtlijnen vanuit de overheid zullen zijn

Dat we niet samenkomen in een gebouw hoeft niet te betekenen dat we geen mogelijkheden hebben om elkaar en andere christenen te ontmoeten. Er zijn op dit moment vele online initiatieven gaande.
De afgelopen zondag haperde er bij verschillende initiatieven wel het een en ander, maar de geluiden zijn nu zo dat kerken en organisaties er hard aan werken om daar verbeteringen in aan te brengen.

Een paar noemen we hier:

 • Via Kerkstream.nl, een initiatief van de Unie van Baptisten en de ABC Gemeenten, kunnen online samenkomsten gevolgd worden.
 • Via Groot Nieuws Radio is elke zondag een online samenkomst te volgen.
 • De Mozaïek in Veenendaal verzorgd ook een online samenkomst.
 • De website Jezus.nl waar steeds meer aan toegevoegd word en wat je kunt gebruiken voor jezelf of delen met anderen.
 • En zo zijn er vele initiatieven te vinden.

Verder kan je elkaar opzoeken, zonder fysiek bij elkaar te komen, door met elkaar te bellen, te skypen of te appen. Allemaal mogelijkheden om contact te zoeken en even bij te praten en of met elkaar te bidden.

Daarnaast zijn er vele initiatieven die jou kunnen helpen om goed nieuws te verspreiden. Juist in deze tijd waarin vele mensen angstig zijn en niet goed weten waar ze naar toe moeten en wat ze moeten doen, daar kunnen wij van betekenis zijn.

Deel leesplannen van bijvoorbeeld YouVersion die gaan over hoop en vertrouwen. Hier kun overigens ook met een groep hetzelfde leesplan volgen en elkaar berichten sturen wat je is opgevallen of wat jou aansprak. Of deel een bijbeltekst of een lied die jou hebben bemoedigd of aangesproken.

Laten we daarbij ook oog houden voor mensen binnen en buiten de gemeente die niet online kunnen zijn. En ook de kwetsbaren onder ons. We kunnen hen opbellen voor een gesprekje, een kaartje sturen, vragen of ze boodschappen nodig hebben en die afleveren, etc.
Heb je zelf hulp nodig, schroom dan niet om iemand uit de gemeente te vragen om hulp.

In deze bizarre tijd mogen we blijven vertrouwen op God terwijl we ook onze persoonlijke verantwoordelijkheid hebben. Belangrijk is dan ook dat we de rust bewaren en niet in paniek raken of angstig zijn.

Laten we met elkaar in gebed blijven (zie ook de gebedspunten hieronder) voor al die mensen die getroffen zijn door dit virus en voor al de mensen die in de zorg werken en er dagelijks mee geconfronteerd worden.

De Raad van de Baptistengemeente Tiel

Gebedspunten

 • Laten we blijven bidden en God vragen voor bescherming, herstel en vertrouwen.
 • Bid voor de mensen die getroffen zijn door het coronavirus.
 • Bid voor de werkers in de zorg die zich inzetten voor de zieken en de zwakken, dat ze kracht en gezondheid krijgen om dit te kunnen blijven doen.
 • Bid dat paniek en angst niet de overhand krijgen. Er is er één die van deze situatie gebruik wil maken, maar we mogen zeker weten dat hij is overwonnen door Jezus.
 • Bid voor al de online initiatieven die op dit moment opgezet en uitgewerkt worden, zoals online diensten, leesplannen, ideeën voor kleinere groepen, etc. 
 • Bid dat we in deze tijd als kerk van Nederland samen omzien naar elkaar en de mensen in onze omgeving.
 • Bid voor de kansen die we krijgen om het goede nieuws van Jezus te delen. Het is een boodschap van hoop en vrede.

De Bijbel is een bron van bemoediging. Hieronder volgen een aantal bijbelgedeelten die je kunt lezen en overdenken en gebruiken als je bidt.

Vele Psalmen geven troost en hoop:
Psalm 23
Psalm 25
Psalm 27
Psalm 46
Psalm 138

Andere gedeelten zijn:
Mattheüs 6:9-13
Mattheüs 6:25-34
Romeinen 8:31-39
Filippenzen 4:6-9

Morgen, woensdag 18 maart, is er een landelijke gebedsdag. Op de website NationaalGebed.nl kan je allerlei informatie vinden. Er is ook een document dat je kunt printen om op die dag bij jouw gebed te gebruiken. Je kunt het document hier vinden.

Boodschap van rust en vertrouwen
God heeft ons geen geest van angst gegeven, maar een geest van kracht, liefde en zelfbeheersing. (2 Timotheüs 1:7)

Het plaatje van de gebedsdag op 18 maart laat een ’Corona’ zien. Een totale zonsverduistering. En dat is misschien wel hoe we ons nu voelen. In een periode van duisternis zitten en maar een klein sprankje licht zien.
Ik vind dat wel een mooi beeld eigenlijk, want we mogen weten dat achter die maan een veel groter en warmer licht schuilgaat. Zo gauw de maan voorbij trekt komt de zon met al zijn licht en warmte weer tevoorschijn.

Met dit beeld moest ik denken aan God. Misschien heb je wel het idee of de vraag waar Hij nu is in deze periode. Hij lijkt schuil te gaan achter het donker van dit virus wat nu over de aarde waait. Echter, Hij staat er boven en als je goed kijkt dan zie je zijn licht. Hij is bezig, misschien op de achtergrond, maar Hij is er gewoon (Johannes 1:5 en 9).

Juist nu wil Hij zijn licht laten schijnen, en het zou goed kunnen dat Hij dat door ons wil doen. Wij zijn Zijn ambassadeurs in deze wereld in nood. Juist wij kunnen op de plaats waar we gesteld zijn, Zijn licht laten zien en mensen hoop en goed nieuws brengen.

En dat goede nieuws is niet een ‘wishful thinking’, maar realiteit. God zelf is als mens in Jezus naar deze wereld gekomen. Jezus zei niet voor niets ik ben het licht van de wereld (Johannes 8:12). Later zei hij tegen zijn discipelen laat zo jullie licht schijnen (Mattheüs 5:14-16). Dat is niet iets van onszelf, maar Jezus in ons.

Met elkaar kunnen we misschien wel dat donkere voor de zon laten wegschuiven zodat het licht van God zelf zichtbaar wordt.

Er zijn vele mensen op dit moment die alleen naar het donkere kijken. Dat zien we heel praktisch in het hamsteren, waarmee ze een schijnzekerheid willen bewerken. Maar wij kunnen Jezus, het licht van de wereld, laten zien en echte zekerheid aanbieden.

Laten we met elkaar de kerkmuren slechten en elke dag roepen tot God om Zich te tonen aan deze wereld. Doe dat morgen op 18 maart als we met vele duizenden tegelijk zullen bidden, maar ook in het klein in onze eigen binnenkamer. En als je dan een naam in je gedachte krijgt van iemand, bid voor die persoon en kijk wat je voor hem of haar kunt betekenen.

Martien