Geen zondagse samenkomst i.v.m. corona virus

Na overleg met elkaar als raad hebben wij het besluit genomen om komende zondag 15 maart geen samenkomst te houden. Wij beseffen ons terdege dat er onder jullie mogelijk verschillend over wordt gedacht. Toch menen we deze beslissing te moeten nemen.

Hoe we de komende weken hiermee om moeten gaan weten we nog niet. We zullen jullie daar op tijd over informeren.

Vanuit de overheid is er het advies om geen bijeenkomsten te houden waar meer dan 100 mensen bij elkaar komen. Wij zijn een kleine gemeente die ver onder dat aantal blijft. Toch horen we ook geluiden van kleine kerken die de deuren gesloten houden.

Dat we niet samenkomen in een gebouw hoeft niet te betekenen dat we geen mogelijkheden hebben om elkaar en andere christenen te ontmoeten. Er zijn op dit moment vele online initiatieven gaande.
Een paar noemen we hier:

  • Via Kerkstream.nl, een initiatief van de Unie van Baptisten en de ABC Gemeenten,¬†kunnen online samenkomsten gevolgd worden.
  • Via Jezus.nl is o.a. een online samenkomst te volgen van Groot Nieuws Radio met Ron van der Spoel en er worden verschillende mogelijkheden aangereikt om persoonlijk of als groep te kunnen gebruiken.¬†

Laten we ook zorg houden voor die mensen in de gemeente die niet online kunnen of willen zijn.
Ook zijn er onder ons die tot de kwetsbare groep horen. Laten we ook hen niet vergeten en informeren of ze hulp nodig hebben.

In deze bizarre tijd mogen we blijven vertrouwen op God terwijl we ook onze persoonlijke verantwoordelijkheid hebben. Belangrijk is dan ook dat we de rust bewaren en niet in paniek raken of angstig zijn.

We blijven de adviezen die gegeven worden volgen en als er daartoe aanleiding is zullen wij weer naar de hele gemeente berichten.

Laten we met elkaar in gebed blijven voor al die mensen die getroffen zijn door dit virus en voor al de mensen die in de zorg werken en er dagelijks mee geconfronteerd worden.

De Raad van de Baptistengemeente Tiel